Certificering

Het meest grondige familiebedrijf van Bussum hecht veel waarde aan kwaliteit. Daarom werken we met modern materieel en uitstekend geschoold personeel. Al onze medewerkers hebben hun veiligheidsdiploma’s op zak. Bovendien zijn alle leidinggevenden gediplomeerd BHV’er. Onze continue drang naar kwaliteit laat zich zien in wat we opleveren, maar zeker ook in de manier waarop we dat bereiken. De werkwijze vinden wij minstens zo belangrijk als het resultaat. Dankzij die instelling hebben we ook een aantal belangrijke certificaten verworven.

Fokker Holding b.v. VCA**

In 1996 kreeg Fokker als een van de eersten dit waardevolle certificaat. We hebben het ook nooit meer uit handen gegeven: bij iedere halfjaarlijkse controle die volgde, hebben wij het certificaat mogen behouden. Het VCA**-certificaat geeft aan dat Fokker voldoet aan alle eisen uit de VGM Checklist Aannemers en is geldig voor de volgende werkzaamheden: Sloop van gebouwen en industriƫle installaties Renovatiesloopwerk Asbestsanering Grond-, weg- en waterbouwprojecten (inclusief riolering en bodemsanering)

Fokker Grond-, straat- en sloopwerken b.v. – Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007

Ons sloopwerk voldoet aan belangrijke eisen rond veiligheid en milieu. Het certificaat garandeert een deskundige aanpak van:Voorbereiding en uitvoering van het sloopproces Afvoer van sloopmaterialen Arbeidsveiligheid Milieu- en kwaliteitsmanagement Fokker Nedmil Milieutechniek b.v. Procescertificaat uitvoering van (water)bodemsaneringenAan de basis van dit certificaat ligt het SIKB protocol 7001. Fokker Nedmil volgt alle specificaties uit dit protocol en zorgt zo voor een veilige en effectieve aanpak van ieder bodemsaneringsproject.

Fokker Nedmill – Procescertificaat Asbestverwijdering

Fokker Nedmil neemt nauwgezet alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw asbest veilig verwijderd wordt. Dit certificaat vertelt u dat wij voldoen aan alle gestelde eisen rond: Zorgvuldigheid Arbeidsveiligheid Voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu.